Košarica

Zatvori

Reklamacije

Povrat kupljenih proizvoda putem webshop usluge 

Online kupac ima pravo u roku od četrnaest  (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Afirmacijski Zid će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, online kupcu vratiti sredstva na račun koji je kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju. 

Online kupac najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem e-maila za reklamaciju nakon pristupa webshop usluzi, navodeći osobne podatke i ostale podatke vezane uz kupnju.

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je online kupac obaviješten na obrascu za reklamaciju.

Troškove povrata proizvoda snosi online kupac.

Online kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Afirmacijski Zid nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Afirmacijski Zid će postupiti kako je navedeno u točci 1. s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Afirmacijski Zid.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda, te online kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od četrnaest (14) dana. U tom slučaju, online kupac vraća krivo isporučen proizvod na trošak Afirmacijski Zida koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko online kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Afirmacijski Zid je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo s reklamiranom pošiljkom, te online kupca obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.