Košarica

Zatvori

Pravo na jednostrani raskid ugovora

  1.  Online kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je kupcu, ili trećoj osobi koja je preuzela proizvod na adresi korisnika, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
  2. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan dati prije isteka roka za raskid ugovora.
  3. Online kupac izjavu o raskidu ugovora daje putem obrasca nakon pristupa webshopu, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.
  4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
  5. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom.
  6. Kupac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
  7. Troškove povrata proizvoda snosi online kupac.
  8. Online kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).
  9. Afirmacijski zid će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu kupac dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.
  10. Sve eventualne sporove Online kupac i Afirmacijski zid rješavat će primjenom Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.